หน้าหลัก | เกี่ยวกับโครงการ | ห้องสมุดพอเพียง | KM การจัดการความรู้
 
cdlearnse.stou.ac.th
๏ฟฝิง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอข๏ฟฝ๏ฟฝยพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยง
Home :: หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก
 

๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรจาก twitterGoogle only search cdLearnSE
Video Clips
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

???????????????? ????? 1
???????????????? ????? 2
?? 10 ??????????????????? ????? 1

สื่อ Multimedia ผ่าน YouTube

พระบรมราโชวาทฯ ...
ข่าวและกิจกรรม


ประมวลภาพการจัดกิจกรรมแปลงนาสาธิตกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี

ข้อมูลสาระดีๆ จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลหนองไฮ โดยนายโทน แจ่มใส

การประชุมสัมมนาศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง(ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) 26-27 มิ.ย. 53

การประชุมสัมมนาศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง(ในเขตภาคกลาง) 5-6 มิ.ย. 53

บทความจาก ศ.ระพี สาคริก

ประมวลภาพการสัมมนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 19-20 ตุลาคม 52

เอกสารประกอบการสัมมนา "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในมุมมองของบุคคลต้นแบบ"

   
   

 

 

ผู้เข้าชมตั้งแต่ 24/08/52 จำนวน 20989 คน

    ActiveUsers = 4

Last updated : 23-Aug-2009 3:41 PM
© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.